Vi er blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole

Det er vores allesammens ansvar at kunne træde til, hvis vi bliver vidne til et hjertestop. Som en af TrygFondens certificerede ”Du kan redde liv”-skoler underviser vi derfor de større elever på skolen i livreddende førstehjælp. For hvis flere kan yde livreddende førstehjælp, vil flere liv kunne reddes.  

Her på skolen uddanner vi vores elever, så de – når de forlader os – har lært livreddende førstehjælp og kan bruge en hjertestarter. Derfor bliver alle elever i de ældste klasser undervist i livreddende førstehjælp hvert skoleår. Med ”Du kan redde liv”-certificeringen følger en 30 minutters introduktion for lærerne til, hvordan de kan bruge TrygFondens undervisningsmateriale i førstehjælpsundervisningen, så de er bedre klædt på til at undervise eleverne.

Hvert år falder 3.500 personer i Danmark om med hjertestop uden for hospital. Hvis en lægperson træder til med livreddende førstehjælp, overlever én ud af fem. Hvis ingen træder til, overlever én ud af 20. Så rigtig mange liv kan reddes, hvis flere lærer at træde til med livreddende førstehjælp allerede i folkeskolen. 

Vi mener, at det er en vigtig del af børn og unges dannelse, at de bliver rustet til at træde til, hvis de er vidner til et hjertestop, ligesom det er vigtigt, at eleverne lærer om betydningen af at kunne hjælpe hinanden. 

 

Det betyder ”Du kan redde liv”-certificeringen

Vi har forpligtet os til at undervise de større elever på skolen mindst én time per skoleår i livreddende førstehjælp, og TrygFondens gratis klassesæt bruges i undervisningen.

De af skolens lærere, som underviser i livreddende førstehjælp, har fået en 30 minutters introduktion til, hvordan man kan bruge TrygFondens klassesæt i undervisningen.