Nyt fra...

103 Nyheder 9 Nyt fra...

Konstituering af skolebestyrelsen

Skolecenter Jetsmark 7. september 2018
 
Konstituering af skolebestyrelsen pr. 1. august 2018:
  • Rikke Olssen Jensen                            Formand
  • Kjeld Hedegaard Nielsen                      Næstformand
  • Lisbeth Kaufmann Nielsen                    Nyvalgt medlem
  • Kristian Høj Kristensen                        Genvalgt medlem
 
Stor tak til Dorte Ankerstjerne Hejlesen for indsatsen.
 
Venlig hilsen
Jakob Voldby
Skoleleder Skolecenter Jetsmark
 
 

07-09-2018 JK