Billedet på sidehoved

        smiley  et godt sted at være         

        smiley  et godt sted at lære
     

     Fælles tlf : 72578090

     Afd.Kaas: Skolegade 4, Kaas      
      Afd.Pandrup: Blokhusvej 41, Pandrup

 

                     Afd. Kaas                                  Afd. Pandrup

 

 

 

 

 

 

Skolecenter Jetsmark

Nyt fra...

86 Nyheder 11 Nyt fra...

Nyhedsbrev - Formandens beretning

Kære alle
 
Den 6. september, var der valgmøde ifm suppleringsvalg til skolebestyrelsen og der blev aflagt årsberetning. Se mere i dette nyhedsbrev...
 
Vidste I i øvrigt....:
- at alle klasser der gennemførte Nationale Test på Skolecenter Jetsmark i år, var over landsgennemsnittet
- at skolen på 3 år, er gået fra at have kommunens højeste fravær blandt personalet, til at have kommunens laveste fravær (på skoleområdet)
- at eleverne er gået fra at have kommunens laveste karaktergennemsnit, til at være 0,06 karakterpoint fra at have kommunens højeste karaktergennemsnit
- at der har været en læsefremgang på 26% ift LIX-måling​​​​​​
- at trivselsundersøgelserne blandt både medarbejdere og elever, var de flotteste i mange år
 
VH Skolebestyrelsen

13-09-2017 ~10