Skolecenter Jetsmark 7. september 2018

Konstituering af skolebestyrelsen pr. 1. august 2018:

  • Rikke Olssen Jensen               Formand
  • Kjeld Hedegaard Nielsen         Næstformand
  • Lisbeth Kaufmann Nielsen      Nyvalgt medlem
  • Kristian Høj Kristensen            Genvalgt medlem

 

Stor tak til Dorte Ankerstjerne Hejlesen for indsatsen.

 

Venlig hilsen

Jakob Voldby

Skoleleder Skolecenter Jetsmark