Princip for Klasseforældreråd

 

 

Formål

 • At fremme dialogen mellem forældre og personale i den enkelte klasse.
 • At styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde.
 • At fremme samarbejdet i klassens forældregruppe
 • At styrke dialogen mellem skolens klasser, skolebestyrelsen og skolens ledelse

 

 

Skolens ansvar

 • Klasseforældreråd vælges for et skoleår af gangen på skoleårets første forældremøde.
 • Der vælges minimum 3 forældre i hver klasse til klasseforældrerådet - én person fra det valgte klasseforældreråd, fungerer som primær kontaktforældre til skolebestyrelsen.
 • Skolen inddrager ved behov klasseforældrerådet i planlægning og afholdelse af forældremøder.

 

Kontaktforældrenes ansvar:

 • Klasseforældrerådet er bindeled mellem klassens forældre og klassens personale.
 • Kontaktforældrene er positivt bindeled til skolen
 • Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen.
 • Klasseforældrerådet sørger for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på forældremødernes dagsordener.
 • Kontaktforældrene formidler emner til diskussion i skolebestyrelsen og emner fra skolebestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe.
 • Klasseforældrerådet inddrager alle børn og forældre i klassens fællesskab.
 • Klasseforældrerådet tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt gennem uddelegering til andre forældre.
 • Klasseforældrerådet sørger for på et forældremøde, at fastsætte rammer for forældrebetaling ved sociale arrangementer i klassen.