Princip for Klasseforældreråd

 

 

Formål

  • At fremme dialogen mellem forældre og personale i den enkelte klasse.
  • At styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde.
  • At fremme samarbejdet i klassens forældregruppe
  • At styrke dialogen mellem skolens klasser, skolebestyrelsen og skolens ledelse

 

 

Skolens ansvar

  • Klasseforældreråd vælges for et skoleår af gangen på skoleårets første forældremøde.
  • Der vælges minimum 3 forældre i hver klasse til klasseforældrerådet - én person fra det valgte klasseforældreråd, fungerer som primær kontaktforældre til skolebestyrelsen.
  • Skolen inddrager ved behov klasseforældrerådet i planlægning og afholdelse af forældremøder.

 

Kontaktforældrenes ansvar:

  • Klasseforældrerådet er bindeled mellem klassens forældre og klassens personale.
  • Kontaktforældrene er positivt bindeled til skolen
  • Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen.
  • Klasseforældrerådet sørger for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på forældremødernes dagsordener.
  • Kontaktforældrene formidler emner til diskussion i skolebestyrelsen og emner fra skolebestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe.
  • Klasseforældrerådet inddrager alle børn og forældre i klassens fællesskab.
  • Klasseforældrerådet tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt gennem uddelegering til andre forældre.
  • Klasseforældrerådet sørger for på et forældremøde, at fastsætte rammer for forældrebetaling ved sociale arrangementer i klassen.