Princip for undervisningens organisering

 

Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

 

Elevernes placering i klasser [Folkeskoleloven, § 25]

  • Skolen tilstræber at danne harmoniske klasser ud fra sociale, faglige og pædagogiske hensyn.

  • Skolen tilstræber gennem samarbejde med de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.

  • Skolen tilstræber at orientere skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet, pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

Holddannelse [Folkeskoleloven, § 25a]

  • Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme læringen, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.

  • Skolen tilstræber at bruge holddannelse til særlige forløb  for de elever, der vil profitere af dette.

  • Skolen tilstræber at evaluere holddannelsen løbende.