Skolecenter Jetsmarks net-etik

 

Net-etik: Elevers brug af internettet i skolen og hjemme Børn og unges mediebrug er i dag kompleks, sammensat og næsten umuligt at regulere centralt.

Børn og unge bruger hver dag mange forskellige medier, i fritiden, på skolen og i SFO. Samtidig trænger alt det, som man før kunne holde uden for hjemmets fire vægge, nu ind til os gennem internetforbindelser på vores computere, f.eks. billeder med porno og vold.

Hvis man gerne vil spille en aktiv rolle i børnenes måde at bruge medierne på, må man tage udgangspunkt i, hvordan internettet og mobilen opleves i børnehøjde. Her følger 10 gode råd til, hvordan du lærer børn ”færdselsreglerne” på internettet og mobiltelefonen

• ACCEPTER, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage dem i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken.

• TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger mobilen. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke spionerende.

• ORIENTER dig og følg med. Besøg de sider, de unge besøger – gerne sammen med dem – og find ud af, hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med – prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der ofte bunder i manglende viden om de nye medier.

• UNDGÅ forbud – sæt i stedet realistiske grænser. Hvis du selv følger med, så er det lettere at sætte grænser, som alle kan leve med. Lav en mediepolitik for brug af mobil, internet, webcams, spil osv. Lav den gerne i fællesskab med børnene.

• HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at dit ansvar ikke kun går ud på at sige NEJ, men i høj grad på at være den voksne og ansvarlige sparringspartner, når grænserne skal prøves af.

• LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de kan tale med dig om det, der optager dem.

• REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovligt download af musik og film, identitetstyveri eller hacking.

• UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer.

• LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele informationer eller møde nye mennesker – på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden. Nettet indeholder desværre også ubehagelige og ulovlige ting, som de bør være på vagt overfor.

• BRUG tekniske hjælpemidler som for eksempel software med omtanke. Filtre, der sorterer i de sider, børnene kan besøge, kan være en meget unuanceret måde at sætte grænser på, hvis de ikke sættes rigtigt op og målrettes den rigtige aldersgruppe.

Kontakt din internetudbyder for dine muligheder og deltag aktivt i at indstille filtrene. Det drejer sig i høj grad om at aktivere børns eget filter. De skal lære at vælge, og man skal fortælle dem, at de kun skal se det på nettet, de selv har lyst til at se på. De skal også huske at sige til hinanden eller en voksen, når de synes, noget er ubehageligt.

 

Det gør vi på Skolecenter Jetsmark

 

• Vi fører en løbende dialog blandt medarbejderne og med andre skoler om emnet

• Eleverne undervises i Net-etik

• Filter som beskytter mod spam-mails, spyware og hackere er installeret

• Hvis man støder på en side med pornografisk indhold skal den straks ”lukkes ned”

• Elevernes færden på Internettet bliver fulgt både i undervisningen og i frikvartererne

 

Godkendt i skolebestyrelsen den 12. august 2015