Forældrebetaling ifm ture ud af huset Ture med overnatning

 

På Skolecenter Jetsmark har vi flg. ture:

 • 4. klasse: Hyttetur/lejrskole til Fosdalen (typisk en overnatning). Forældrebetaling pr. døgn op til 70 kr.
 • 5. klasse: Hyttetur/lejrskole til Lille Norge (typisk to overnatninger). Forældrebetaling pr. døgn op til 70 kr.
 • 6. klasse: Skolerejse/lejrskole til Bornholm.
 • 7. klasse: Der kan arrangeres en ”ryste-sammen-tur”. Forældrebetaling pr. døgn op til 70 kr.
 • 9. klasse: Skolerejse/lejrskole – typisk til udlandet. Især turen til Bornholm og skolerejsen i 9. klasse er en større tur og derfor dyrere.

 

Disse ture forudsætter frivillig forældrebetaling.

 

Nedenstående punkter er derfor relevant i den forbindelse:

 • Forældrene informeres meget tidligt i skoleforløbet (i 0.-/1. klasse) om lejrskolen til Bornholm og turen i 9. klasse. De informeres om, at forældrebetalingen er frivillig, men at rejsens gennemførsel afhænger af den frivillige forældrebetaling. Såfremt klassen ønsker at spare op til turen er det op til klasserådene at arrangere dette og vilkår herfor.
 • Ekstra god information om turene og forældrebetalingen gives det sidste år op mod turene.
 • Skolecenter Jetsmarks tilskud til lejrskolen i 6. klasse er på 400 kr. pr. elev.
 • Skolecenter Jetsmarks tilskud til skolerejsen i 9. kl. er på …X….kr. pr. elev.
 • Skolen betaler altid i fuldt omfang lærernes del af omkostningerne.
 • Den frivillige forældrebetaling til lejrskolen i 6. klasse vil være på ca. 1000-1200 kr. i alt + lommepenge.
 • Eventuelle forældrearrangementer, der giver indtægter til lejrskoleturen, går i en fælles kasse, som alle klassens elever får andel i.
 • Ved en eventuel manglende forældrebetaling bedes forældrene tage en snak med klasselæreren eller skolens ledelse.
 • Indsamling af det aftalte beløb til Bornholmerturen og turen i 9.-klasse koordineres af forældrene. Inden turen overdrages den frivillige forældrebetaling til klasselæreren og skolens administration.
 • Efter lejrskolen udarbejdes et udførligt regnskab, som alle kan bede om at se.
 • Et eventuelt overskud fordeles mellem eleverne/forældrene, eller klassen kan vedtage at bruge beløbet til et andet arrangement.
 • Elever, der ikke deltager i hytteturene/lejrskolen, tilbydes anden relevant undervisning.

Skolecenter Jetsmark forbeholder sig ret til at aflyse turen, hvis det viser sig, at den samlede frivillige forældrebetaling er for lille.

Ture uden overnatning

Elever i indskolingen har brugt at tage imod tilbuddet om en teatertur, når Ålborg Teater viser skoleforestilling en gang årligt. Den offentlige transport er gratis, men billetten til teatret koster i omegnen af 65-70 kr. Skolen arrangerer gerne turen, da det er en stor oplevelse at være på tur, men ser sig nødsaget til at opkræve entreen hos forældrene. Der arrangeres alternativ undervisning for de få der måtte ønske ikke at deltage i turen.

 

Lovgivning

Lovgivningen er flg.: - Forældrebetaling ud over 70 kr. pr. døgn til kost kan kun finde sted efter aftale med forældrene. Den er principiel og går i en fælles kasse til klassen fælles gavn. - Manglende forældrebetaling kan ikke medføre, at en elev udelukkes fra at deltage i turen.

Godkendt af skolebestyrelsen d. 15. januar. 2014