Kære forældre og elever

Vi oplever i stigende grad, at bøger/materialer ikke bliver afleveret på biblioteket efter udlån.

Det er vi nødt til at stramme op omkring, så vi har besluttet, at vi fremadrettet konsekvent sender regninger ud til jer for registrerede bøger/materialer, der ikke returneres til skolen.

Vi sender naturligvis først regninger, når vi konstaterer, at I ikke er i stand til at tilvejebringe det registrerede materiale, vi rykker for. Det er ofte temmelig store beløb, det drejer sig om.

Hidtil har genindkøb af bortkomne materialer begrænset skolens muligheder for nyindkøb til biblioteket, hvilket ikke er rimeligt for bibliotekets brugere.

Det er vores håb, at I har forståelse for denne nye praksis.