Læsepolitik for grundskolen på Skolecenter Jetsmark - mini-udgaven

 • På Skolecenter Jetsmark vil vi gøre eleverne i stand til at læse så tidligt og godt i deres skoleforløb som muligt.

 • Vi vil gøre dem nysgerrige og motiverede for læsning og skrivning - børnestavning og begyndende skrivning for de yngste.

 • Vi vil, i høj grad, involvere og motivere forældrene til at hjælpe barnet med læsningen.

 

Læsefagligt vil vi tilstræbe at se:

 • at elever i 0. klasse bryder læsekoden

 • at alle elever i 1. klasse bryder læsekoden

 • at elever i 2. klasse kan læse på lix 10-15

 • at elever i 3. klasse kan læse på lix 15-20

 

Ovenstående skal ske gennem positive forventninger til elever og forældre og forståelse for, at børn og deres forudsætninger er forskellige. Samt et tydeligt og målrettet fokus på “hvad er vigtigt på de forskellige årgange”.

 

Vi er således meget opmærksomme og tydelige på:

 • hvilke forventninger vi har til eleverne på årgangene

 • hvilke tegn der kendetegner læsere på årgangene

 • de nationale kompetencemål og opmærksomhedspunkter

 • og gennem hvilke tiltag eleverne kan opnå ovenstående læsemål:

 

To gange årligt, á 6-8 uger, sætter vi ekstra fokus på læsningen. Under disse to forløb er der fokus på læsning i morgenbånd, understøttende undervisning og i fagene.

 

I forbindelse med læseforløbene læsemåles alle elever før og efter. I den forbindelse sætter eleverne mål for egen læseudvikling og forholder sig til, hvordan de vil lykkes hermed.

 

Desuden tæller vi antal læste bøger eller læste minutter. Når eleverne skolens mål, får de en præmie.

 • Biblioteket besøger skolen og inspirerer med det nyeste litteratur.
 • Bogbussen besøger desuden skolen under forløbene.
 • Læsning hver dag ved forskellige læsemåder - fx. makkerlæsning, gruppelæsning, selvstændig læsning, tandem læsning og klasselæsning.
 • I januar - efter læseforløbet og læsemålingen i dec. laves der et hold for de elever der har de svageste resultater jvf. lixmålingen. Dette ligger i overlapstimer - min. 2 timer om ugen. Det samme sker efter læseforløbet i april. I foråret er der talentforløb for de mest flittige og dedikerede læsere. Dette sker i overlapstimerne
 • Der afholdes forældrekursus i hvordan man kan støtte sit barn i læseudviklingen.
 • På dette møde udleveres der en folder med læsetips
 • På dette møde udleveres der en folder med anbefalinger til træningsapps.
 • Faste biblioteksbesøg - en gang om måneden i forbindelse med dansk/USU.

Herudover er der en række forløb på de enkelte årgange med fokus på læsning:

 

 • læsebog

 • 120 ord

 • dialogisk læsning

 • ugens ord

 • iPad forløb

 • læselektier til hjemmene

 • læseteater

 • mindcraft

 • etc.

 

Endeligt evaulerer vi på elevernes læseudviklingen gennem:

 

 • De nationale tests - den frivillige 2 gange og den obligatoriske

 • DVO-screening for ordblindhed ( Tages i samarbejde med læsevejleder)

 • ST 2 ( staveprøve) Denne afholdes med alle elever i foråret. Den afholdes med enkelte elever op til sommerferien.

 • Lix og- læsehastighedsmålinger  - 3 stk. henover året.

 

Vores fokus for målingerne er elevens udvikling. Vi er ikke så optaget af øjebloksbilledet, men langt mere interesserede i elevens udvikling.

Målingerne bruges til at målrette vores indsats. Dette gælder både i den daglige differentiering af undervisningen, men også ved særlige indsatser som forløb med læsevejleder, talentforløb eller anden støtten op, hvor vi finder den aktuelt.

 

Er der spørgsmål til ovenstående er I meget velkommen til at kontakter vores læsevejleder Inger Årup eller Mette Viborg.