Mentaltræning

Hold-instruktion og individuelle samtaler (coaching)

Ugedage og tidspunkter: onsdag 7.55- 8.30, samt fredag 7.55 - 8.45 med mulighed for efterfølgende individuel coaching.

Mål: fortløbende

 • At kunne fastholde fokus i længere tid.
 • At kunne forberede en særlig opgave/forløb mentalt (at kunne tænke opgaven/forløbet igennem minut for minut)
 • At være istand til i tankerne at evaluere succeser. (at kunne gennemspille succesforløbet minut for minut i tankerne, lytte til eks lyden af støvlen på bolden, bolden der forlader hånden i kastet, åndedrættet, den mentale tilstand, fornemme kroppens bevægelser, og balance m.m)
 • At kunne sætte sig mentalt op til, med en positiv tilgang, at yde sit bedste.
 • At kunne sætte sig mentalt op til at gentage succeserne.
 • At kunne bruge elementer fra mentaltræning under fysisk træning og i konkurrencesituationer.

Delmål: efter de første tre uger

 • At kunne ligge på gulvet med lukkede øjne og holde fokus på at lytte til  verbal guidning.
 • At kunne ligge på gulvet med lukkede øjne og fastholde fokus på en given opgave uden verbal guidning.
 • At være istand til i tankerne at evaluere succeser.

Metode:

 • Visualisering: at kunne danne billeder og spille indre film over forløb, der er hændt, eller forløb der skal ske.
 • Alexander-teknik; at lære at bruge kroppen hensigtsmæssigt i dagligdags bevægelser og ved sportsudfoldelser; for at kunne yde sit bedste og for at undgå skader.
 • Dagbog. Daglige notater og/eller tegninger af det der går godt.

Materialer:

Måtter til at ligge på, noget til at hvile hovedet på (en bog/ håndklæde)

Dagbog: kladdehæfte og blyant.