Vision

 

Gennem trivsel, medansvar og professionelle læringsmiljøer vil vi danne de dygtigste elever

 

  • Trivsel: er når elever oplever succes og værdi ind i dannende fællesskab

 

  • Medansvar: er når personale, forældre og elever er aktive medspillere ind i elevernes læring og dannelse

 

  • Læringsmiljøer: er miljøer hvor alle beslutninger tager afsæt i elevernes læring

 

  • Dygtigste elever: er faglige og socialt kompetente elever, som kan indgå i fællesskaber