Invitation til individuelle kredsmesterskaber 18 . Link

Invitation til junior grand prix 18/19.Link

Invitation til begynderskak 18/19. Link