Støtteforeningen for skoleskakken

afholder generalforsamling 22/1 kl. 19

Indkaldelse til 2018 generalforsamling i Støtteforeningen for Jetsmark
Skoleskak
Tirsdag den 22/1-2019 kl. 19 på Skolecenter Jetsmark afd. Kaas.
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om foreningens arbejde
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Valg af bestyrelse og suppleanter
5. Valg af revisor
6. Opdatering af vedtægter
7. Eventuelt - herunder indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet
skal stiles skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen
Kom og hør hvad der sker i Jetsmark Skoleskak. Forældre og alle øvrige
interesserede er velkommen.
Venlig hilsen Støtteforeningen for Jetsmark Skoleskak

Vi redder liv

Vi er blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole

Som en af TrygFondens certificerede ”Du kan redde liv”-skoler underviser vi de større elever på skolen i livreddende førstehjælp.

Se mere her.